CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp tại quầy thủ tục của chủ đầu tư
Cách 2: Chuyển khoản đến số tài khoản của Chủ đầu tư, ghi đúng nội dung được hướng dẫn